utorak, 8. ožujka 2011.

Skakavac

Skakavac je vrsta insekta i njihova dužina je od 1 do 7,5cm.
Karakteristični su po izrazito dugim i snažnim zadnjim nogama,koje im omogućavaju da skaču,i oni mogu da skoče i na udaljenosti koja je dvadeset puta veća od njihove dužine.
Tijelo skakavca je usko i dugačko,a antene(ticile) kod skakavca su kratke,a oči su im velike.
U ustima skakavca se nalaze dvije vilice,koje su prilagođene za kidanje i žvakanje hrane.
Leđna pločica prvog prsnog koluta im je povećana i  ona strši kao štit preko srednjeg dijela tijela.Prednja krila kod skakavca su kruta i uska,a zadnja su im široka i elastična.
Oni uglavnom lete na male udaljenosti i pri letu proizvode štropotavi zvuk.


Organ sluha kod skakavca je smješten u u prvom kolutu zataka.
Skakavci proizvode čegrtanje stridulacijskim organima,tako da povlače nazubljenu izbočinu stražnjih bedara preko izbočenih rebara prednjih krila.
 Kod nekih vrsta skakavaca mogu čegrtati i ženke,samo tiše i ženke su uvjek veće od mužijaka.
Skakavac se hrani sa različitim dijelovima biljaka,a ako su puno razmnoženi ,oni mogu da prouzroče štetu.
Mogu se naći u čitavome svijetu,samo ne u hladnim predjelima oko sjevernog i južnog pola.
Najčešće ih možete naći na polijma i livadama.
Postoji više od 11 000 vrsta skakavaca,i oni mogu da budu razlićite boje.


O najzdama skakavac i pustoši kojoj ostavljaju za sobom možete pročitati i u Bibliji.
U to doba,takve najezde su se smatrale Božijom kaznom,kao i poplave,kuga ili suša.
Najezde skakavaca se javljaju u mnogim dijelovima svijeta,pa je poznata velika najezda skakavaca od 1974-1976 godine i tada su zapadni krajevi SAD pretrpjeli velike štete.
Određene vrste skakavaca,koje donose pustoš doživljavaju dvije faze tj.dva različita razdoblja u jednoj sezoni,a one su život u pojedinačnom životu i život u skupinama(zajedništvu).
U ove dve faze,skakavci se ponašaju različito,a tu različitost najviše možete vidjeti u pogledu boje skakavca,njihovog oblika,građe,a i u njihovom ponašanju.


Kada je skakavac sam,on se ne udružuje i njihovo ponašanje im se odlikuje sa ljenošću,i tada njihova boja je kao boja sredine u kojoj žive.
A kada se nalazi u skupini,skakavac je crne ili žute boje,i oni imaju jako naglašen nagon za društveni život u velikim zajednicama,oni su živahni i nemirni.
Pored ovih navedeni razlika postoji još čitav niz,gotovo do krajnih suprotnosti.
Samačka faza života je normalan način života jednog skakavca,ali ako se dogodi da su ti skakavci prinuđeni da se pridruže društvenoj skupini,onda se rađaju jedinke koje su prilagpđene društvenom načinu života.
Ti skakavci su nemirni i razdražljivi,oni odma počinju tumarati i onda im se drugi pridružuju i oni tako stvaraju čitav roj,koji tada prekriju čitavo područije i naprave veliku pustoš.


Gdje god se skakavci pojave u velikim rojevima,tu zemlja ostaje opustošena.
Kao što sam već rekla,postoji mnogo vrsta skakavaca,ali su oni svi slični,imaju snažne vilice,tri para nogu i po dva para krila.
Prvi par je kožast i ravan,a drugi je opnast i nalazi se odma ispod gornjeg para krila.
Zadnj par nogu,skakavcima služi za skakanje,i on je veći od ova dva para i veoma je razvijen.
Ženka skakavca ima organ za nošenje jaja(ljegalica),koji se nalazi na samom vrhu stomaka.
Neke vrste ženki tvrdom ljegalicom buše zemlju i u rupu uvuk cijeli svoj stomak i na dno rupe izluče pjenušavu tekućinu,kojom obljepe zidove rupe i stvore čahure i u nima skupine dugorogi i kratkorogi skakavaca.


Kratkorogi skakavci se nazivaju i zrikavci i u toj grupi pripadaju tamniji obojeni poljski skakavci.
Oni imaju kratke antene i tročlana stopala,a kod ženki se ljegalice nalaze na vrhu stomaka.
Kratkorogi skakavac cvrči tako što trlja zadnje noge od gornja krila(pokrilice).
Dugorogi skakavci imaju duge antene i u nihovu skupinu spadaju zeleni livadski skakavci,bučni katitid,neke beskrilne vrste i drugi.
Antene su im nekad duže i od njihovog tijela i oni imaju četveročlana stopala.
Kod njih pjevaju samo mužijaci,a oni proizvode zvukove međusobnim trljanjem osnova svojih krila.
Od svih vrsta skakavaca najopasniji su i najveće štetočine su putnički skakavci.

Nema komentara:

Objavi komentar