ponedjeljak, 10. siječnja 2011.

Kengur

Kengur je rod torbara iz porodice Makropodidae.On je simbol Australije i lik kengura se nalazi  grbu Australije,na novčanicama i koriste ga mnoge Australijske organizacije.
Kenguri se dijele u četri vrste kengura i to su:
-crveni kengur
-istočni-sivi kengur
-zapadno-sivi kengur
-antilopski kengur

Crveni kengur je najveći torbar na svijetu.On se može naći na suvim i polusuvim dijelovima kontinenta.Mužijak crvenog kengura(odrastao) je dug oko 2m,a težak je 90kg.
Istočno-sivi kengur se nalazi na plodnim oblastima istočne Australije.Odrasli mužijak  je dug isto oko 2m,ali je težak samo 66kg.
Zapadno-sivi kengur živi u južnim djelovima Zapadne Australije i u Južnoj Australiji blizu obale i oko reke Darling.Visok je 1,4m,a težak 54kg.
Antilopski kengur nastanjuje sjeverne dijelove kontinenta tj.travnate ravni i šumskekrajeve.

Kod kengra je glava mala,noge su mu dugačke i jake i one su prilagođene za skakanje.On takođe ima i dugačak rep i on mu služi da održi ravnotežu.Kengur ima torbu u kojoj nosi svoje mlade nakon što se okote.Pošto su noge kod kengura dugačke on ne može da hoda normalno i zato mora da skače.Brzina crvenog kengura je obično oko20-25km/h,ali on može na kratkim razdaljinama da ubrza i do 70km/h,a na dužim do 40km/h.Kenguri obično žive od 4-6 godina,ali je zabilježen rekord kengura koji je doživo 23god.
Kengur je biljojed i on se hrani sa travom i korjenjem.On dok se hrani preživa(kao krava).Oni se obično po danu izležavaju,a po noći idu u potragu za hranom.Svaka vrsta kengura se drugačije hrani,tako crveni kengur voli suvlju travu, asivi voli svježu travu.Sivi kengur će prije dehidrirati od crvenog kengura zato što nemaju preveliku potrebu da održe vodu u svom šumskom staništu.
Kenguri sačinjavaju grupu od deset mužijaka i ženki.Ženka crvenog kengura je spremna za uvjek,a ženka sivog kengura se pari samo  od oktobra do marta.Antilopski kengur se pare u jesen,takođe se pare i u martu i aprilu.
Kengur kada je u opasnosti udara nogama od zemlju,on  ne može da skoči ako mu se rep nalazi na zemlji.U Australiji živi oko 50 milijona kengura.

Nema komentara:

Objavi komentar